Virtual Tours


Posted on 3rd Diċembru, by zejtun in News.

Kollezzjoni mill-isbaħ li tinkludi fdalijiet minn oqbra Puniċi u Rumani, pitturi mis-sbatax-il seklu, abiti sagri tal-bidu tat-tmintax-il seklu, skulturi tal-bronż, statwi u bosta affarijiet oħra. Ejjew żuru l-mużew u taraw kollezzjoni wiesgħa ta’ oġġetti, wħud familjari u oħrajn ta’ natura aktar partikulari.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *